HotLine: 0944 686 390

Nắm bắt cơ hội

 Ngày đăng:  13-09-2016

Một thương nhân đem hai bao tỏi đến một nơi mà người dân chưa từng nhìn thấy tỏi, họ vô cùng thích thú. Thế là người thuoưng nhân kiếm được hai túi vàng.

Một thương nhân khác nghe nói vậy liền đem hai bao hành tây đến đó, người dân ở đó nhìn thấy hành tây càng thích thú hơn. Họ nghĩ dùng vàng không thể biểu đạt hết được tình cảm của họ dành cho người thương nhân này, thế là họ đem hai bao tỏi quý giá tặng cho thương nhân đó.

 

 

Tuy chỉ là câu chuyện phiếm nhưng thực ra trong cuộc sống cũng vậy. Người biết nắm bắt cơ hội sẽ nắm vàng, người bước theo có thể sẽ nhận tỏi! Hãy vững vàng trên con đường mình lựa chọn mới có thể đi đến những con đường mà người khác chưa từng đi…

 Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý