HotLine: 0944 686 390

Chức năng và vai trò của các bộ phận trong hệ thống phần mềm CRM

 Ngày đăng:  08-03-2016

Ở bài trước, Halotek đã trình bày về tầm quan trọng của nhà lãnh đạo trong quá trình triển khai hệ thống phần mềm CRM. Để dự án CRM thành công còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Trong đó không thể không kể đến vai trò của các phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp-những người trực tiếp sử dụng phần mềm CRM.

Bộ phận kinh doanh

Nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng là những người sử dụng phần mềm CRM nhiều nhất. Bởi vậy, họ phải là người nắm bắt các tính năng cơ bản trong quy trình chăm sóc khách hàng. Thường thì họ chỉ sử dụng module khách hàng và nhiệm vụ để cập nhật thông tin diễn biến quá trình chăm sóc khách hàng. Sau mỗi lần tương tác với khách hàng, họ có nhiệm vụ ghi lại nhật ký chăm sóc. Họ cũng có thể lên lịch hẹn với khách hàng hoặc lên lịch trình chăm sóc tiếp theo để phần mềm nhắc nhở tự động vào đúng thời gian đã cài đặt. Thông qua việc cập nhật dữ liệu, nhà quản lý sẽ biết được họ làm gì và kết quả như thế nào. Phần mềm có thể tự động chấm KPI và đề xuất mức lương cơ bản.

Bộ phận marketing

Nhân viên marketing là người sử dụng chủ yếu module marketing trên phần mềm CRM. Họ là người lên các kế hoạch marketing như gửi SMS, Email, chạy quảng cáo,…Họ sử dụng phần mềm CRM để kiểm tra các thông số, kết quả của chiến dịch vừa tạo thông qua phản hồi khách hàng và hệ thống báo cáo chi tiết.

Bộ phận IT

Nhân viên IT là người sử dụng chủ yếu trong module hệ thống. Họ là những người thiết lập phân quyền cho từng người sử dụng theo yêu cầu của ban giám đốc. Họ cũng là người thiết lập các tính năng ban đầu của hệ thống như thông tin đăng nhập hệ thống, cấu hình hệ thống…và tham gia vào quá trình quản lý và bảo mật dữ liệu cho doanh nghiệp.

trien-khai-du-an-phan-mem-crm-can-su-phoi-hop-giua-cac-bo-phan

Ảnh: Sự phối hợp giữa các bộ phận làm nên sự thành công trong quá trình triển khai dự án phần mềm CRM

Bộ phận kho

Bộ phận kho là người sử dụng chủ yếu trong module sản phẩm. Họ quản lý danh sách số lượng sản phẩm, quản lý xuất-nhập-tồn sản phẩm. Họ cũng là người theo dõi các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ kho, quản lý phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất.

Bộ phận nhân sự

Bộ phận nhân sự tham gia vào quá trình quản lý tài liệu doanh nghiệp và hồ sơ nhân viên trên hệ thống. Họ là người sử dụng chủ yếu trong module nhân viên. Các nghiệp vụ thường sử dụng như: quản lý tài liệu nhân viên, quản lý giờ làm việc, nhiệm vụ được phân công của các nhân viên trong các phòng, ban khác nhau. Đối với đặc thù một số doanh nghiệp, họ còn tham gia vào quá trình soạn thảo các hợp đồng hỗ trợ bộ phận kinh doanh.

Mỗi bộ phận khác nhau là một mắt xích không thể thiếu được trong hệ thống phần mềm CRM. Để hệ thống CRM vận hành tốt, các bộ phận cần nắm rõ cách thức hoạt động và xử lý công việc đặc thù đồng thời phối hợp, hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện quá trình kinh doanh.

Để được tư vấn miễn phí về quy trình kinh doanh trên hệ thống phần mềm CRM, bạn vui lòng gọi số 0944 686 390.

 Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý