HotLine: 0944 686 390

Giải trí chút!


 Ngày đăng:  16-05-2016

 

 

Một người mù trên một hòn đảo hoang, mắc bệnh tả kinh điển. Anh ấy có 2 viên thuốc xanh và 2 viên thuốc đỏ. Theo lời bác sĩ dặn thì anh ta phải uống 1 viên xanh và 1 viên đỏ thì mới khỏi bệnh. Nếu uống cả 2 viên cùng màu thì bệnh sẽ càng nặng hơn. Theo bạn anh mù sẽ làm cách nào để uống được 1 viên xanh và 1 viên đỏ để khỏi bệnh...

 

 

 Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý