HotLine: 0944 686 390
5-lua-chon-quan-trong-cua-doi-nguoi

Xác định lẽ sống chính là đi trả lời câu hỏi: “mình là ai?” “mình sống để làm gì?”, “mình sẽ dùng cuộc đời của mình để làm gì và việc đó có đáng để dùng hay không?”
....Xem thêm

 Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý